נוטריון אמנון ירושלמי עו"ד - אישור נוטריוני להוצאת קטין לחו"ל
אישור נוטריוני להוצאת קטין לחו"ל

"יש לשים לב בזהירות, לענין הוצאת קטין לחו"ל ללא ליווי הוריו, ומספר דוגמאות לבעיות שעלולות להתעורר:
1)  צורך באשפוז או בניתוח לקטין בחו"ל, והקטין נמצא ללא אפוטרופוס טבעי   
      (הוריו). במקרה כזה יש צורך ביפוי כח נוטריוני למלווה, שכן בלעדיו,   
      עלולות להתעורר בעיות קשות של הסכמה.

2)  במקרה של הורים גרושים, יש צורך בהסכמת ההורה שאיננו נוסע עם   
     הקטין, וזאת ביפוי כח נוטריוני .

3)  לדוגמא דרום אפריקה, איננה מאשרת כניסת קטין בן פחות מ-18 שנים , 
      ללא תרגום נוטריוני של תעודת הלידה שלו (מומלץ מאוד להיוועץ בסוכן  
      נסיעות בדבר מגבלות דומות ביעדים אליהם נוסעים עם הקטין).

הואיל ובכל המקרים הללו הצורך באישור נוטריוני הינו בחו"ל –
יש צורך לבצע גם אפוסטיל לאישור, דבר שאיננו מסובך ואיננו יקר".


 

לפרטים ושאלות לעו"ד אמנון ירושלמי

 
טלפון: 09-8856-206 |  נייד: 054-4525522  | דוא"ל: yerushalmioffice@gmail.com  |  כתובת משרד: רח' גיבורי ישראל 40, פולג, נתניה